Audio walks made by artists in Dutch cities and abroad. Listen up and walk with us. [English see below]

De geluidswandelingen van Soundtrackcity zijn ontwikkeld door teams van geluidskunstenaars, beeldend kunstenaars, musici, theater- en filmmakers. Zij maken het onzichtbare voelbaar, prikkelen je verbeelding en zorgen voor een ontroerende ervaring die je niet licht vergeet.

Het begon allemaal in 2009 met een serie van 8 wandelingen die samen een veelvormige impressie geven van de verborgen kanten van de stad Amsterdam. In de afgelopen jaren zijn er 20 wandelingen bijgekomen. In Amsterdam, Rotterdam, Istanbul, Vlieland, Hoorn, Leiden en elders. De wandelingen zijn heel verschillend en er is veel om uit te kiezen.

Deze website is er om je te helpen een keuze te maken. Je kunt filteren met tags als #LocalVoices #OnlySound #Play and #BeyondCityLimits. Als je een keuze hebt gemaakt kun je direct door naar onze app om de audio bestanden voor de wandeling binnen te halen. Sinds voorjaar 2020 zijn zowel de app als de wandelingen gratis.

Zorg voor een goede koptelefoon, de audio is van superkwaliteit, dat wil je niet missen. En kies een koptelefoon die je niet afsluit, maar wat omgevingsgeluid doorlaat. Het gaat om de mix.

Update december 2022: We hebben onze app compleet opnieuw laten bouwen. De app heet nu TRACKS in plaats van Soundtrackcity omdat we een samenwerking zijn aangegaan met vijf andere kunstinstellingen die ook geluidswandelingen ontwikkelen. De app is er net als eerder zowel voor Android als voor iOS. Door deze samenwerking heb je nu een grotere keuze uit een aanbod van bijzondere kunstwerken waarin of waarmee je kunt wandelen, ook internationaal! Ga naar de speciale website om meer te weten en de app op je telefoon te zetten.

Participatieve Buurtprojecten

Soundtrackcity heeft zich sinds 2009 ontwikkeld van curatorencollectief tot artistiek onderzoeksbureau dat zich richt op de sociale, politieke en cultureel-maatschappelijke betekenis van geluid in steden. In samenwerking met stadsbewoners en professionals uit verschillende vakgebieden ontwikkelt Soundtrackcity unieke projecten om nieuwe onderzoeksmethoden uit te testen en gezamenlijk nieuwe manieren van luisteren naar de stad in praktijk te brengen. De actuele buurtprojecten zijn: Sonic West, Crowdsourcing Mr. Visserplein en Urban Sound Lab.

Aanbod voor professionals

Soundtrackcity wil de maatschappelijke waarde van geluid in de stedelijke leefomgeving breed onder de aandacht te brengen. Tot nog toe wordt er over stedelijk geluid hoofdzakelijk gesproken in termen van overlast. Terwijl je ook kunt ontwerpen met geluid en een welluidende leefomgeving de gezondheid en het gemoed van iedereen ten goede komt. Speciaal voor professionals heeft Soundtrackcity een aanbod ontwikkeld om de inzet van geluid en luisteren binnen de architectuur en stedenbouw op een hoger plan te tillen.

[English]

Audio walks made by artists in Dutch cities and abroad. All audio walks are Free. Listen up and walk with us.

This website is here to help you make a choice between all our walks. You can filter with tags like #LocalVoices #OnlySound #Play or #BeyondCityLimits. Once you have made your choice you can go directly to our app to get the gps route and audio files for the walk. As of spring 2020, both the app and all walks are free.

Soundtrackcity is an artists initiative founded in 2009 by Renate Zentschnig and Michiel Huijsman. The organization has developed from a curatorial collective producing sound art in public space to a participatory and artistic research agency that focuses on the social, political and cultural aspects of sonic urban environments. From 2016 Soundtrackcity is involved in three research projects, each developed together with different groups of people in Amsterdam: Sonic West, Crowdsourcing Mr. Visserplein and Urban Sound Lab.