Soundtrackcity
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Over ons

Soundtrackcity

In een cultuur die primair en overwegend visueel is ingesteld, richt Soundtrackcity de aandacht op de auditieve beleving van de stad. Geluid is een fundamenteel onderdeel van het urbane weefsel. Specifieke klanken zijn in hoge mate bepalend voor de sfeer en identiteit van een plek. Ze beïnvloeden de geestesgesteldheid en soms zelfs gedrag. Toch wordt bij de inrichting van de openbare ruimte maar weinig aandacht besteed aan de geluidskwaliteit van steden en blijft de auditieve beleving van die ruimte veelal steken op onderbewust niveau.

Soundtrackcity wil hier het verschil maken. Dat deed de in 2009 opgerichte organisatie in eerste instantie door geluidskunst voor de openbare ruimte te maken. Met een team van kunstenaars en componisten werd een grote collectie geluidswandelingen in binnen- en buitenland geproduceerd. Gebruikers krijgen middels geluid toegang tot een andere beleving van de stedelijke omgeving.

Sindsdien heeft Soundtrackcity zich ontwikkeld van curatorencollectief tot artistiek onderzoeksbureau. In samenwerking met stadsbewoners en professionals uit diverse disciplines worden de sociaal-culturele werking, betekenis en impact van omgevingsgeluid geanalyseerd. De onderzoeksresultaten worden gedeeld in de vorm van audiowandelingen, theaterproducties, geluidsgidsen, live radioshows en luistergidsen. Soundtrackcity werkt samen met lokale burgerinitiatieven, maatschappelijke organisaties en wetenschappelijke partners als de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid.

Michiel Huijsman
Co-directie

Beeldend kunstenaar en onafhankelijk curator Michiel Huijsman is medeoprichter van Soundtrackcity en verantwoordelijk voor de algemene bedrijfsvoering. Daarnaast is hij sinds 2017 samen met Justin Bennett curator van het Soundtrackcity-project Sonic West.
Voor de oprichting van Soundtrackcity was Huijsman als curator betrokken bij diverse kunstprojecten in de Amsterdamse openbare ruimte, zoals Wally O.K. (1996-2002) aan de Oostelijke Handelskade, InnerCityWally (2002) in de binnenstad, Oehoe (2001) in het Vondelpark en Greenlight (2005) op het Damrak.
Als maker heeft Huijsman diverse lichtkunstwerken op zijn naam staan, zoals The White Tube (2007) in opdracht van de gemeente Zaandam, BuitenVerlicht (2012) voor de nacht van de Utrechtse buitenplaats, en Gloei! (2013) op Pakhuis Wilhelmina aan de Piet Heinkade in Amsterdam.

Renate Zentschnig
Co-directie

Theaterwetenschapper Renate Zentschnig is sinds 1992 actief als theatermaker, filmmaker, beeldend kunstenaar en geluidskunstenaar. Zij is tevens de geestelijk moeder van Soundtrackcity.
In haar theaterproducties zoekt Zentschnig altijd naar manieren om het publiek te activeren en nieuwe verbindingen aan te gaan met de buitenwereld. Ze vinden meestal plaats op locatie en worden opgevoerd door niet-professionele acteurs die vertellen over hun eigen leven.
Vanaf 2002 begon Zentschnig soundwalks te produceren in samenwerking met geluidskunstenaars Justin Bennett en Evelien van den Broek. Al snel voelde zij de behoefte om deze relatief jonge kunstvorm verder te ontwikkelen door vakgenoten en collega’s uit andere disciplines erbij te betrekken. Ook zocht zij naar nieuwe manieren om het publiek te bereiken. Hieruit ontstond in 2009 Soundtrackcity.