Soundtrackcity
Search
Close this search box.

Geluid en
stedenbouw

Communitylabs

Lokale kennis over stedelijke geluidskwaliteit wordt expliciet gemaakt en gedeeld via symposia en publicaties. Voorbeelden zijn: Crowdsourcing Mr Visserplein, Sonic West en Urban Sound Lab.

Communitylabs

Lokale kennis over stedelijke geluidskwaliteit wordt expliciet gemaakt en gedeeld via symposia en publicaties. Voorbeelden zijn: Crowdsourcing Mr Visserplein, Sonic West en Urban Sound Lab.

Urban Sound Lab
Burgers kunnen helpen om beter klinkende steden te bouwen. In workshops, luisterwandelingen, online en offline maaksessies wisselen zij hun hoorervaringen uit. Zo ontdekken ze niet alleen hoe verschillend iedereen geluiden ervaart, maar vinden ze ook overeenkomsten. De bevindingen worden aan een breder publiek gepresenteerd in de vorm van theater, een radioprogramma of een interventie op straat.

Deelnemers aan Urban Sound Lab groeien uit tot autonome onderzoekers en worden zich meer bewust van de sociale en politieke aspecten van geluid in de stedelijke omgeving. Dat betekent ook dat onderzoeksvragen steeds opnieuw in dialoog met bewoners worden geformuleerd. Sinds de start van het project in 2018 is de focus van onderzoek dan ook verschoven. In het begin was de vraag Wat is geluid? aan de orde. Maar al snel is dat verschoven naar wat doet geluid?

https://soundtrackcity.net/wp-content/uploads/2023/10/Artikel-UrbanSoundLab-in-GELUID.pdf


Communitylab: Urban Sound Lab in CC Amstel