Soundtrackcity
Search
Close this search box.

Geluid en
stedenbouw

Gebiedsanalyse

Wat zijn de akoestische kansen en bedreigingen in een specifiek deel van de stad? Een quickscan brengt ze in kaart en resulteert in praktische aanbevelingen.

Gebiedsanalyse

Wat zijn de akoestische kansen en bedreigingen in een specifiek deel van de stad? Een quickscan brengt ze in kaart en resulteert in praktische aanbevelingen.

De architectonische klankruimte in kaart
In het onderzoeksrapport Hoor de Hofbogen, dat Soundtrackcity samenstelde in samenwerking met Universiteit Leiden en in opdracht van de gemeente Rotterdam, is de architectonische klankruimte van het toekomstige Hofbogenpark in kaart gebracht.
In een (stedelijke) omgeving is er altijd een wisselwerking tussen hoe de ruimte is opgebouwd en hoe deze tot klinken wordt gebracht.

De positionering van bebouwing, detaillering van gevels en materiaalkeuzes bepalen mede hoe een plek zal klinken. Een langsrijdende auto klinkt anders in een smalle steeg zonder ramen dan in een brede winkelstraat of in een parkachtige laan met veel groen. De materiële condities articuleren de aanwezige geluiden. Die condities zijn niet eenvoudigweg gegeven, maar veelal door mensen ontworpen. De architectuur van de stad is in die zin op te vatten als een reusachtig, veelvormig instrument dat dag en nacht wordt bespeeld. De Hofbogen als instrument – hoe klinkt dat dan? In het rapport worden de mogelijkheden beschreven voor het architectonische klankontwerp van het toekomstige Hofbogenpark.


De Hofbogen