Soundtrackcity
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

TRACKS

(English see below)

Soundtrackcity wordt Tracks!

Soundtrackcity, onze app voor geluidswandelen verandert in Tracks. De code van Soundtrackcity is inmiddels al wat jaren ouder en functioneert niet meer goed op de nieuwste smartphones. Tracks is van de grond af opnieuw ontwikkeld waardoor alles nu weer goed werkt. Maar er is meer, Tracks krijgt nieuwe functionaliteiten en is niet meer alleen ónze nieuwe app voor geluidswandelingen!

Tracks, een gecureerd platform
In de zomer van 2020 sloegen we de handen ineen met vijf kunstorganisaties in België; Jubilee, Beursschouwburg, BNA-BBOT, Overtoon en Q-O2 om Tracks te ontwikkelen als een gecureerd platform voor audiowalks gemaakt door kunstenaars van alle deelnemende organisaties.

Je zult nu dus meer audiowalks in de app vinden dan ooit tevoren. Met een groeiende collectie audiowalks en vele functionaliteiten verbindt Tracks iedereen met een smartphone met het werk van geluidskunstenaars en dat op een heel directe manier. De release van Tracks is gepland voor de herfst van 2021.

Tracks geeft je de mogelijkheid om geluidswandelingen in je buurt te vinden of aan de hand van verschillende trefwoorden, ze te downloaden of te streamen, je te oriënteren op de interactieve kaart die ook de geprogrammeerde soundtracks triggert als de artiest daarvoor kiest, feedback achter te laten bij de makers en ze te delen met anderen.

Geluidswandelingen zijn wandelingen die weloverwogen worden gecombineerd met de zintuiglijke aandacht van het luisteren. Ze bieden verhalen, muziek, geluidsexperimenten, en allerlei zintuiglijke informatie die je anders misschien zou missen. Zicht, geur en gevoel zijn aanwezig, maar geluiden staan voorop. Dit verandert je gebruikelijke gevoel van lichaam en bewustzijn en bevordert een nieuw begrip van de omgeving. Bij elke stap hoor je de kunstenaar spelen met geluid, experimenteren met compositie, en je leiden naar nieuwe ervaringen. Denk aan een film, waar beeld en geluid sterk verbonden zijn en gecontroleerd worden door de kunstenaar. Bij audiowalks wordt het ‘gezichtspunt’ het ‘punt van horen’.

  • Tracks is een doorontwikkeling van Soundtrackcity, de app voor audiowalks die Roeland Landegent in 2013 voor het eerst ontwikkelde voor Soundtrackcity.
  • Tracks verenigt de audiowalks geproduceerd door kunstorganisaties in België en Amsterdam: Jubilee, Beursschouwburg, BNA-BBOT, Overtoon, Q-O2, en Soundtrackcity.
  • Tracks is ontworpen door Michiel Uilen en gebouwd door Echoes.
  • Tracks is tot stand gekomen met steun van Visit.Brussels en de Gemeente Amsterdam.


(English)

Soundtrackcity, our app for soundwalking changes into Tracks. The code of Soundtrackcity is already some years old and doesn’t function well on the latest smartphones. Tracks has been redeveloped from the ground up so everything works fine again. But there is more, Tracks has new functionalities and is not any more only oúr app for audiowalks.

Tracks, a curated platform
In the summer of 2020, we teamed up with five art organisations in Belgium; Jubilee, Beursschouwburg, BNA-BBOT, Overtoon and Q-O2 to create Tracks as a curated platform for audiowalks made by artists from all the participating organisations.

So now you will find more walk in the app than ever before. Offering a growing collection of audiowalks and many functionalities, Tracks connects anyone with a smartphone to the work of sound artists to be discovered in the most immediate way. The release of Tracks is planned for autumn 2021.

Tracks gives you the possibility of finding soundwalks close to you or using various keywords, downloading or streaming them, orientating yourself on the interactive map which also triggers the programmed soundtracks if the artist chooses to, leaving feedback to the creators and sharing with others.

Audiowalks are guided walks thoughtfully combined with the sensory attention of listening. They offer stories, music, sound experiments, and all kinds of sensory information you might otherwise miss. Sight, scent, and feeling are present, but sounds take the lead. This modulates one’s usual sense of body and consciousness, promoting a new understanding of the environment. With every step, hear the artist play with sound, experiment with composition, and lead you to new perceptions. Think of a film, where sound and image are strongly linked and controlled by the artist. In audiowalks, the ‘point of view’ becomes the ‘point of hearing’.

  • Tracks is a further development of Soundtrackcity, the app for audiowalks that Roeland Landegent first developed for Soundtrackcity in 2013.
  • Tracks unites the audiowalks produced by art organisations in Belgium and Amsterdam: Jubilee, Beursschouwburg, BNA-BBOT, Overtoon, Q-O2, and Soundtrackcity.
  • Tracks is designed by Michiel Uilen
  • Tracks is developed with the kind support of Visit.Brussels and the Municipality of Amsterdam.