Soundtrackcity
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Geluidsarchief Sonic West nu ook online!

Geluidsarchief Sonic West staat nu ook online!

Met Sonic West heeft Soundtrackcity 4,5 jaar lang onderzoek gedaan naar het geluid van de publieke ruimte in Amsterdam West. Sonic West is een buurtparticipatieproject in samenwerking met OBA De Hallen. Bewoners hebben hun buurt auditief verkend onder begeleiding van kunstenaars en zelfstandig geluiden die ze betekenisvol vonden opgenomen en op de soundmap van Sonic West gezet. Dat kon -en kan nog steeds- met de app Sonic West, waarmee alle verzamelde geluidsfragmenten ook zijn terug te beluisteren.
Sinds kort staan alle geluiden ook gearchiveerd online en ze zijn nu dus ook via het web te beluisteren! Kijk maar eens op de pagina van het Sonic West geluidsarchief.