Soundtrackcity
Search
Close this search box.

Mr. Visserplein

Wat is de akoestische waarde van de publieke ruimte?

Soundtrackcity onderzoekt samen met een groep betrokken bewoners en het Centre for Urban Studies (CUS) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) hoe stadsgeluid op een positieve manier kan bijdragen aan het verblijfsklimaat van de stad.

Wat is de akoestische waarde van de publieke ruimte?

Soundtrackcity onderzoekt samen met een groep betrokken bewoners en het Centre for Urban Studies (CUS) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) hoe stadsgeluid op een positieve manier kan bijdragen aan het verblijfsklimaat van de stad.


Mr. Visserplein, Amsterdam - foto Schlijper

‘Sound as a resource, not as a waste’

Om dat (onderzoek) op een zinvolle manier te doen en om een methode van werken te ontwikkelen die in de toekomst lokaal in meer steden kan worden toegepast is gekozen om te werken op een specifieke plek, het Mr. Visserplein in Amsterdam.

In de stadsontwikkeling speelt de akoestische waarde van de publieke ruimte nauwelijks een rol. Bij het ontwerp van de publieke ruimte wordt niet meegenomen hoe een plein of straat uiteindelijk zal klinken.

Dat is een gemiste kans, omdat in een ruimte die goed klinkt mensen graag willen zijn. De uitdaging is om geluid niet langer te zien als een afvalproduct, als herrie of bron van overlast, maar als een grondstof. Een grondstof die stedenbouwers en architekten kunnen inzetten bij de vormgeving van de stad. Er zijn er genoeg die dat maar al te graag doen, maar dan moeten zij er wel opdracht toe krijgen. Dat gebeurt nog veel te weinig omdat de urgentie nog niet is doorgedrongen bij planners en beleidsmakers.

Dit onderzoek heeft als uiteindelijk doel om beleidsmakers te overtuigen dat goed klinkende stedelijke ruimtes grote voordelen opleveren. Door geluid wel mee te nemen in het ontwerp zijn onder meer grote kostenbesparingen mogelijk, ontstaat een beter vestigingsklimaat en stijgt de concurrentiepositie.

Een plek in de stad die goed klinkt

Hoe maak je een plek die goed klinkt? We denken dat je die vraag om te beginnen eerst aan de bewoners en gebruikers van een plek moet stellen. Zij zijn stakeholders en local experts. Zij hebben vaak essentiële informatie over de ruimte die ze dagelijks gebruiken. Doel van Crowdsourcing Mr. Visserplein is een hanteerbare methode te ontwikkelen waarmee local experts een plek in de stad kunnen beoordelen door te luisteren.

Met interdisciplinaire teams van kunstenaars en wetenschappers en bewoners zijn we nu aan het uitzoeken hoe we deze kennis het beste toegankelijk kunnen maken voor professionals binnen de stedelijke ontwikkeling.

‘De uitdaging is om geluid niet langer te zien als een afvalproduct, als herrie of bron van overlast, maar als een grondstof’

Michiel Huijsman, Soundtrackcity

 

Wat doen we


De soundscape in kaart

Met een betrokken groep van circa 20 bewoners rond het Mr Visserplein brengt Soundtrackcity de soundscape van het plein in kaart. Doel is om twee fundamentele aspecten van de openbare ruimte ter plaatse te onderzoeken, die nog te weinig worden meegewogen in stadsontwikkeling.

1. Hoe weerklinken de aanwezige geluiden in de ruimte van het plein en
2. hoe ervaren en waarderen de bewoners individueel de geluiden en de akoestiek van het plein.

Onderzoeksmiddel is een digitaal platform, de soundmap, waarop een inventarisatie ontstaat van aanwezige specifieke geluiden. Deze inventarisatie is achter geen doel op zich.
Bewoners gaan zelf het geluid van het plein onderzoeken. Om dat op een goede manier te doen en vervolgens op een creatieve en relevante manier vast te leggen krijgen zij binnen dit project hulp van kunstenaars van Soundtrackcity en assistentie van onderzoekers van het Centre for Urban Studies (CUS) van de Universiteit van Amsterdam.

Presentatie

De eerste resultaten van dit onderzoeksproject zijn gepresenteerd op het seminar Geluid als Stadmaker. Een seminar over ontwerpen met stadsgeluid dat Soundtrackcity in samenwerking met de UvA en de AhK (Amsterdamse hogeschool voor de Kunsten) organiseerde op 18 oktober 2017.

Seminar Geluid als Stadmaker 18 oktober 2017

Tijdens het seminar Geluid als Stadmaker zijn de tussentijdse resultaten gepresenteerd van het project ‘Crowdsourcing Mr Visserplein’. Lees meer

Sprekers uit binnen- en buitenland gaven vanuit verschillende invalshoeken een toelichting op het project. Ook gingen de deelnemers in discussie over hoe de resultaten kunnen bijdragen aan een nieuwe stedenbouwkundige praktijk.
De sprekers: video compilaties

Vervolg

Het geluids-participatieproject Crowdsourcing Mr. Visserplein levert waardevolle resultaten op waarmee we kunnen uitzoeken hoe we in de toekomst op een andere manier om kunnen gaan met stadsgeluid.

Crowdsourcing Mr. Visserplein is een case binnen het innovatieprogramma ‘Percepties LeefOmgevingsKwaliteit’ (P_LOK) van het RIVM. Lees meer

Soundtrackcity ontwikkelt nu op basis van de resultaten van Crowdsourcing Mr. Visserplein een blauwdruk voor een digitale toolset waarmee burgers in de toekomst zelfstandig aan de slag kunnen. Ook op andere plaatsen en in andere steden.