Soundtrackcity
Search
Close this search box.
Urban Sound Lab

Play Play Play, all day every day

Forumzaal van de OBA (Openbare Bibliotheek), Oosterdokskade 143, Amsterdam
De feestelijke presentatie van de luistergids ‘Play Play Play, all day every day’ met boordevol creatieve luisteropdrachten, geproduceerd door Soundtrackcity.

On July 18, we proudly presented our newest listening guide ‘Play Play Play, all day every day’ at the Amsterdam Public Library (Openbare Bibliotheek Amsterdam, OBA) Oosterdok.

‘Play Play Play, all day every day’ is an international first, a guide packed with creative listening assignments, produced by Soundtrackcity, an organization that aims to stimulate public awareness of the urban sonic realm and provide space for exchange and research into the personal listening experiences of citizens.


Intergenerational creation

After Homing Inside Out: A listening guide for home quarantine ‘Play Play Play, all day every day’ is the second in a series of English-language listening guides aimed at an international audience. The creation of this guide is intergenerational; authors from different age groups have contributed to it. ‘Play Play Play, all day every day’ contains 20 unique ‘scores’; listening exercises that anyone anywhere in the world can use to get into listening more consciously.


World Listening Day 2022

The date of July 18 is no coincidence. This day is ‘World Listening Day’, the day that annually celebrates the practice of listening in relation to the world around us, environmental awareness and acoustic ecology.

You are welcome to attend the presentation of ‘Play Play Play, all day every day’ at 17:00 in the Forumzaal of the OBA, Oosterdokskade 143, Amsterdam.
How to reach the OBA on foot, by public transport or by bicycle / car: https://www.oba.nl/oba/english/central-library.html

Reservations at info@soundtrackcity

The presentation will be done by Renate Zentschnig of Soundtrackcity. Michiel Huijsman and Guy Wood, two of the authors of the guide, will do two listening exercises with the audience.


Play Play Play, all day every day

Op 18 juli 2022 was de feestelijke presentatie van de luistergids ‘Play Play Play, all day every day’ in de Centrale OBA in Amsterdam.

‘Play Play Play, all day every day’ is een internationale primeur, een gids boordevol creatieve luisteropdrachten, geproduceerd door Soundtrackcity, een organisatie die tot doel heeft het publieke bewustzijn van de stedelijke geluidsambiance te stimuleren en ruimte te bieden voor uitwisseling en onderzoek naar de persoonlijke luisterervaringen van burgers.


Intergenerationele totstandkoming

Na Homing Inside Out, A listening guide for home quarantine is ‘Play Play Play, all day every day’ de tweede in een reeks Engelstalige luistergidsen gericht op een internationaal publiek. De totstandkoming van deze gids is intergenerationeel; er hebben auteurs uit verschillende leeftijdsgroepen aan bijgedragen. ‘Play Play Play, all day every day’ bevat 20 unieke ‘scores’; luisteroefeningen waarmee iedereen overal op de wereld aan de slag kan met luisteren.


World Listening Day 2022

De datum 18 juli is bewust gekozen, het is deze dag ‘World Listening Day’. De dag waarop jaarlijks de praktijk van luisteren wordt gevierd in relatie tot de wereld om ons heen, milieubewustzijn en akoestische ecologie.

U bent van harte welkom bij de presentatie van ‘Play Play Play, all day every day’ om 17:00 in de Forumzaal van de OBA, Oosterdokskade 143, Amsterdam. Reserveren onder info@soundtrackcity

De presentatie wordt gedaan door Renate Zentschnig van Soundtrackcity. Michiel Huijsman en Guy Wood, twee van de auteurs van de gids, zullen een tweetal luisteroefeningen doen met het aanwezige publiek.

Reserveer via info@soundtrackcity