Soundtrackcity
Search
Close this search box.
Guided Walk

Soundwalk around Westkreuz

First highway in the world Startpunt: S-Bahnstation Westkreuz, Berlin
First highway in the world (Dutch text below) Westkreuz is a huge infrastructural knot in Berlin that has a long and peculiar genesis. Right
First highway in the world

(Dutch text below)

Westkreuz is a huge infrastructural knot in Berlin that has a long and peculiar genesis. Right here was the first road in the world only acessible for cars. The Automobil- Verkehrs- und Übungsstraße (‘Automobile traffic and training road’) also known as AVUS). Due to the crisscrossing of an abundance of roads, rail and metro tracks the area is shredded in small, sometimes hardly accessible places with each have their own particular milieu. Soundtrackcity has been studying this area for a number of years through sound walks and other listening practices. The overarching question is how (fast) traffic and large scale infrastructural constructions determine a metropolitan environment sonically.

By following the area over a longer period of time, we can get a grasp on slow processes of change and how these almost unnoticed affect the acoustic space. In 2014, 2015, 2016 and 2017 Soundtrackcity organized sound walks and workshops in the area.

On November 15, we will return to Westkreuz after a period of absence of about one year. We are curious what has changed. Reservation required.

Westkreuz
Westkreuz is een klassieke infrastructurele knoop in Berlijn die Soundtrackcity al een paar jaar onderzoekt. De overkoepelende vraag is hoe (snel-)verkeer op meerdere schaalniveaus inwerkt op een stedelijk verblijfsklimaat.

In 2014, 2015, 2016 en 2017 organiseerde Soundtrackcity geluidswandelingen en workshops in het gebied. Dit jaar is er een sound walk gepland op 15 november.
Door Westkreuz te volgen over een langere periode krijgen we zicht op trage veranderingsprocessen en hoe deze de akoestische eigenschappen van de stedelijke ruimte beïnvloeden.

De plaats waar het snelverkeer is uitgevonden

Westkreuz is de plaats waar het snelverkeer letterlijk is uitgevonden. Hier werd in de jaren 1920 de zogenoemde Automobil-Verkehrs- und Übungs-Straße (AVUS) aangelegd, de eerste weg alleen voor auto’s.
Westkreuz is inmiddels het meest intensief gebruikte knooppunt van Duitsland. Het snelverkeer is massief: hier passeren dagelijks meer dan 186.000 voertuigen (verkeerstelling 2010). Nergens in Duitsland is de verkeersdichtheid hoger.

Zonderlinge combinatie van stilte en geraas

Te voet is Westkreuz moeilijk toegankelijk, maar als je er in weet door te dringen wordt je moeite beloond met verrassende kennismaking met een verzameling veelvormige min of meer openbare ruimtes. Kilometers lang kun je dwalen door een conglomeraat van plekken bestaande uit uitgestorven achterafstraten, beboste emplacementen, in onbruik geraakte gebouwen, semi-legale moestuintjes, wilde natuur, een begraafplaats én de Nordkurve van de roemruchte AVUS. Slecht toegankelijke ruimtes die van elkaar zijn gescheiden door een dicht vlechtwerk van snelwegen, metrobanen en spoorlijnen. Op veel plekken heerst een zonderlinge combinatie van stilte en geraas.

Op 15 november keren we na een periode van afwezigheid van een jaar terug op Westkreuz. We gaan wandelen en luisteren. We zijn benieuwd wat er is veranderd. Deelname aan deze soundwalk is op aanmelding.Deelname op inschrijving.Free. Reservation required.
Gratis. Aanmelden verplicht. Sound Walk around Westkreuz Do 15 nov. van 13:00 tot 15:00 Startpunt: S-Bahnstation Westkreuz, Berlin NL / EN / Duits